Commit Graph

107 Commits

Author SHA1 Message Date
Trygve 71020bc340 RWC sjekk for diska løpere 2023-12-07 00:00:08 +01:00
Trygve bbcc332166 Finner ut av koder som mangler 2023-12-06 23:04:41 +01:00
Trygve 6f822c52eb La til lesing av mtr statusmelding 2023-12-05 22:39:12 +01:00
Trygve 5e899fca62 Fikser fra løpsdagen 2023-12-02 13:25:17 +01:00
Trygve a75af1a99b La til støtte for starttid i tidsberegninga 2023-11-28 16:38:04 +01:00
Trygve 18f49c1a0c Bug fikser med totaltid og strekktid 2023-11-28 01:34:18 +01:00
Trygve 4048cfe94f la til forklaring i csven 2023-11-28 01:33:53 +01:00
Trygve a39c5e4615 La til gen kommando 2023-11-28 01:33:25 +01:00
Trygve f1612cf838 Starta på søke tui 2023-11-24 00:42:02 +01:00
Trygve 24f8c30c81 Fiksa gaflinger 2023-11-24 00:41:38 +01:00
Trygve 95f10000bb Småforbedringer 2023-11-21 22:34:40 +01:00
Trygve 056b97c0e2 Oppdaterte requirements 2023-11-21 22:33:31 +01:00
Trygve 568c935a55 La til git og fargelegging 2023-11-21 22:32:14 +01:00
Trygve c280c5f6a0 La til __main__ entrypoint 2023-11-20 15:00:32 +01:00
Trygve 7fab832321 mtr simulator 2023-11-19 17:54:43 +01:00
Trygve 9e35cc55af Første veson av mtr leser 2023-11-19 17:54:27 +01:00
Trygve 3894eb7284 Starta på innganspunktet for programmet, lagde en init funksjon 2023-11-17 21:52:44 +01:00
Trygve de4f288a4a Fiksa iof xml import 2023-11-17 21:52:19 +01:00
Trygve 7591523b37 Lagde funskjoner for å lese inn og ut seperate csv, mtr og db filer 2023-11-17 21:49:33 +01:00
Trygve e5a672ac70 Starta på yaml io for separate mtr og config filer 2023-11-17 13:55:21 +01:00
Trygve 3f4051426e Fiksa strekktidsgenerering 2023-11-08 17:31:11 +01:00
Trygve bf0b400708 Dytta xml koden inn i egen fil. 2023-11-07 15:57:44 +01:00
Trygve d008355498 Opprenskning 2023-11-07 14:24:45 +01:00
Trygve c94aafe981 Startet på strekktids pdf og utregning av strekktider generelt 2023-11-06 23:12:08 +01:00
Trygve c4e2178c03 Glemte å legge til pdf.py 2023-11-06 15:19:03 +01:00
Trygve 8621e07dcf Fiksa pdf resultatliste 2023-11-06 15:15:04 +01:00
Trygve 275f4b0f78 Fortsatte på produce_class_result funksjonen 2023-11-05 17:32:04 +01:00
Trygve 145902624f La til requirements.txt 2023-11-05 17:30:55 +01:00
Trygve aa61d7a415 Starta på en felles resultat generator 2023-11-03 18:42:30 +01:00
Trygve 8516bfd313 Starta å refaktorere metodene som leser ttime filer 2023-11-02 22:58:16 +01:00
Trygve c70d816756 Opprydning🧹 2023-11-02 22:57:28 +01:00
Trygve 60824e5bd3 Starta på TUI 2023-09-10 22:39:21 +02:00
Trygve bc611e91e9 La til toml konfigurasjon og iof xml løype lasting 2023-09-08 08:50:30 +02:00
Trygve 74ee5cad56 Startet på en pyscript side for ttime xml eksport 2022-06-30 12:19:16 +02:00
Trygve 38cc7c7672 Stilforbedringer+ 2022-06-27 14:26:32 +02:00
Trygve d3c6b6977a Faktura pdf eksport er ferdig 2022-06-02 22:10:13 +02:00
Trygve b138ae8c60 La til Liberation Sans Bold 2022-06-02 18:58:46 +02:00
Trygve cf1b59b669 Startet på faktura pdf metoden 2022-06-01 23:28:22 +02:00
Trygve cdaa8e2807 Pdf debugging 2022-06-01 17:44:33 +02:00
Trygve 68e437fd41 xml påmeldingsfil fra eventor 2022-06-01 17:44:08 +02:00
Trygve de96006cdb Startet på fakturageneratoren 2022-06-01 17:42:55 +02:00
Trygve ffeb651716 La til Liberation Sans 2022-06-01 11:48:14 +02:00
Trygve 6ecf4ea103 La til Fee import og eksport
Event har nå fees attributen. Fee kan importeres fra xml påmeldingsfiler
og importeres og eksporteres fra .otime filer.
2022-05-31 23:12:38 +02:00
Trygve 9955c65c0a Added fee class 2022-05-31 21:14:50 +02:00
Trygve 437a71ff59 Begynte å fikse koden som lager strekktider 2022-05-30 22:14:25 +02:00
Trygve aee318bd0e La til xml export som valg 2022-05-30 16:26:39 +02:00
Trygve caca1fac99 La til støtte for gaffla løyper 2022-05-30 16:25:49 +02:00
Trygve 88ba0c9da9 Kommandoverktøy som kan bruke alle otime funksjoner 2022-05-29 22:45:13 +02:00
Trygve a037abe820 Event metoder bruker filobjekt istedet for paths nå 2022-05-29 22:43:08 +02:00
Trygve e11e25ea81 La til import og eksport av json .otime filer
Alle import metoder og funksjoner tar nå filobjekter istedet for paths.
Runner objektet bruker nå kwargs.
2022-05-29 22:36:50 +02:00