74 Commits (master)
 

Author SHA1 Message Date
Trygve 74ee5cad56 Startet på en pyscript side for ttime xml eksport
9 months ago
Trygve 38cc7c7672 Stilforbedringer+
9 months ago
Trygve d3c6b6977a Faktura pdf eksport er ferdig
10 months ago
Trygve b138ae8c60 La til Liberation Sans Bold
10 months ago
Trygve cf1b59b669 Startet på faktura pdf metoden
10 months ago
Trygve cdaa8e2807 Pdf debugging
10 months ago
Trygve 68e437fd41 xml påmeldingsfil fra eventor
10 months ago
Trygve de96006cdb Startet på fakturageneratoren
10 months ago
Trygve ffeb651716 La til Liberation Sans
10 months ago
Trygve 6ecf4ea103 La til Fee import og eksport
10 months ago
Trygve 9955c65c0a Added fee class
10 months ago
Trygve 437a71ff59 Begynte å fikse koden som lager strekktider
10 months ago
Trygve aee318bd0e La til xml export som valg
10 months ago
Trygve caca1fac99 La til støtte for gaffla løyper
10 months ago
Trygve 88ba0c9da9 Kommandoverktøy som kan bruke alle otime funksjoner
10 months ago
Trygve a037abe820 Event metoder bruker filobjekt istedet for paths nå
10 months ago
Trygve e11e25ea81 La til import og eksport av json .otime filer
10 months ago
Trygve 63f9e40fc6 Resultater fra xml og live mtr
10 months ago
Trygve 7abb532b90 Lagde funksjon for mtr spooling
10 months ago
Trygve 66ce00d496 La til xml påmeldingsimport igjen
10 months ago
Trygve ac2bdab1cf Opprydning og navnendringer
11 months ago
Trygve 643e3623e0 Lagde enkel loop som sjekker db og mtr.
12 months ago
Trygve 8e5c5351ba La til mtr lytter. Den kjører ikke i paralell med db lytteren enda.
12 months ago
Trygve d734a00774 Liten fiks i runner.totaltime()
12 months ago
Trygve 4951861751 Fikset start_time og finish_time i brikkeobjektet.
12 months ago
Trygve a0d9f5edae La til live mtr simulator.
12 months ago
Trygve 72580bb5b2 La til card punch constructor fra seriel packet
12 months ago
Trygve 6df94a2f0d Bedre variabelnavn
12 months ago
Trygve c717f723b6 Nye testfiler.
1 year ago
Trygve 46a1fb90d4 Fungerende polling av mtr
1 year ago
Trygve 06dae8b35b La til pdf eksport for startliste
1 year ago
Trygve 2b22bcb7e1 Ta starttid fra ttime db
1 year ago
Trygve 09723e6966 Fiksa at første linje i mtr fila ble hoppa over
1 year ago
Trygve c15fd70cf2 Stopper strekktider når målpost er nådd
1 year ago
Trygve af8bd3a31c Småting
1 year ago
Trygve 6289690149 Tilbakemelding når db fila oppdateres
1 year ago
Trygve aee7271cf8 La til dumping og lasting i event_mgr
1 year ago
Trygve 16a29f7e5d Startet på lesing av mtr
1 year ago
Trygve 0f0fd6ebf2 Ferdigstilte oppdatering gjennom ttime db
1 year ago
Trygve 387d04e379 Begynte å legge til oppdatering av løpere gjennom ttime fil
1 year ago
Trygve 3a9be6b974 Commit
1 year ago
Trygve 38332a8a90 Start på asyncio
1 year ago
Trygve 052a06741f Sjekk om løperen har en klasse
1 year ago
Trygve b62661c339 Starta på event manager
1 year ago
Trygve ec9f9338fa Flytta db import til evennt objektet
1 year ago
Trygve 80aec702ec ikke annta at navn er fylt inn
1 year ago
Trygve b5160008d7 Bytta tilbake til to lister for strekktider istedet for dictionary
1 year ago
Trygve 0160ffaec8 Cli er nå helt porta
1 year ago
Trygve 77ea1385f9 Begynte å porte cli.py til event modellen
1 year ago
Trygve 8888a52ff2 Oppdaterte GUIen til å bruke event klassen
1 year ago