Commit Graph

74 Commits

Author SHA1 Message Date
Trygve 74ee5cad56 Startet på en pyscript side for ttime xml eksport 2022-06-30 12:19:16 +02:00
Trygve 38cc7c7672 Stilforbedringer+ 2022-06-27 14:26:32 +02:00
Trygve d3c6b6977a Faktura pdf eksport er ferdig 2022-06-02 22:10:13 +02:00
Trygve b138ae8c60 La til Liberation Sans Bold 2022-06-02 18:58:46 +02:00
Trygve cf1b59b669 Startet på faktura pdf metoden 2022-06-01 23:28:22 +02:00
Trygve cdaa8e2807 Pdf debugging 2022-06-01 17:44:33 +02:00
Trygve 68e437fd41 xml påmeldingsfil fra eventor 2022-06-01 17:44:08 +02:00
Trygve de96006cdb Startet på fakturageneratoren 2022-06-01 17:42:55 +02:00
Trygve ffeb651716 La til Liberation Sans 2022-06-01 11:48:14 +02:00
Trygve 6ecf4ea103 La til Fee import og eksport
Event har nå fees attributen. Fee kan importeres fra xml påmeldingsfiler
og importeres og eksporteres fra .otime filer.
2022-05-31 23:12:38 +02:00
Trygve 9955c65c0a Added fee class 2022-05-31 21:14:50 +02:00
Trygve 437a71ff59 Begynte å fikse koden som lager strekktider 2022-05-30 22:14:25 +02:00
Trygve aee318bd0e La til xml export som valg 2022-05-30 16:26:39 +02:00
Trygve caca1fac99 La til støtte for gaffla løyper 2022-05-30 16:25:49 +02:00
Trygve 88ba0c9da9 Kommandoverktøy som kan bruke alle otime funksjoner 2022-05-29 22:45:13 +02:00
Trygve a037abe820 Event metoder bruker filobjekt istedet for paths nå 2022-05-29 22:43:08 +02:00
Trygve e11e25ea81 La til import og eksport av json .otime filer
Alle import metoder og funksjoner tar nå filobjekter istedet for paths.
Runner objektet bruker nå kwargs.
2022-05-29 22:36:50 +02:00
Trygve 63f9e40fc6 Resultater fra xml og live mtr 2022-05-21 16:27:59 +02:00
Trygve 7abb532b90 Lagde funksjon for mtr spooling 2022-05-21 16:27:15 +02:00
Trygve 66ce00d496 La til xml påmeldingsimport igjen 2022-05-21 16:25:50 +02:00
Trygve ac2bdab1cf Opprydning og navnendringer 2022-05-11 15:07:33 +02:00
Trygve 643e3623e0 Lagde enkel loop som sjekker db og mtr. 2022-04-11 19:23:31 +02:00
Trygve 8e5c5351ba La til mtr lytter. Den kjører ikke i paralell med db lytteren enda. 2022-04-10 20:26:12 +02:00
Trygve d734a00774 Liten fiks i runner.totaltime() 2022-04-10 20:25:33 +02:00
Trygve 4951861751 Fikset start_time og finish_time i brikkeobjektet. 2022-04-09 23:52:15 +02:00
Trygve a0d9f5edae La til live mtr simulator. 2022-04-09 23:51:47 +02:00
Trygve 72580bb5b2 La til card punch constructor fra seriel packet 2022-04-07 21:00:37 +02:00
Trygve 6df94a2f0d Bedre variabelnavn 2022-04-07 20:59:58 +02:00
Trygve c717f723b6 Nye testfiler. 2022-04-03 22:05:12 +02:00
Trygve 46a1fb90d4 Fungerende polling av mtr 2022-04-03 22:00:15 +02:00
Trygve 06dae8b35b La til pdf eksport for startliste 2022-04-01 20:13:27 +02:00
Trygve 2b22bcb7e1 Ta starttid fra ttime db 2022-03-29 23:08:29 +02:00
Trygve 09723e6966 Fiksa at første linje i mtr fila ble hoppa over 2022-03-27 19:18:51 +02:00
Trygve c15fd70cf2 Stopper strekktider når målpost er nådd 2022-03-27 16:51:01 +02:00
Trygve af8bd3a31c Småting 2022-03-26 22:18:05 +01:00
Trygve 6289690149 Tilbakemelding når db fila oppdateres 2022-03-23 21:56:18 +01:00
Trygve aee7271cf8 La til dumping og lasting i event_mgr 2022-03-23 17:54:48 +01:00
Trygve 16a29f7e5d Startet på lesing av mtr 2022-03-17 21:57:10 +01:00
Trygve 0f0fd6ebf2 Ferdigstilte oppdatering gjennom ttime db 2022-03-17 17:52:26 +01:00
Trygve 387d04e379 Begynte å legge til oppdatering av løpere gjennom ttime fil 2022-03-16 21:28:49 +01:00
Trygve 3a9be6b974 Commit 2022-03-13 21:19:07 +01:00
Trygve 38332a8a90 Start på asyncio 2022-03-13 17:33:26 +01:00
Trygve 052a06741f Sjekk om løperen har en klasse 2022-03-13 17:31:32 +01:00
Trygve b62661c339 Starta på event manager 2022-03-11 15:33:09 +01:00
Trygve ec9f9338fa Flytta db import til evennt objektet 2022-03-11 15:31:20 +01:00
Trygve 80aec702ec ikke annta at navn er fylt inn 2022-03-10 18:26:01 +01:00
Trygve b5160008d7 Bytta tilbake til to lister for strekktider istedet for dictionary 2022-03-10 18:18:59 +01:00
Trygve 0160ffaec8 Cli er nå helt porta 2022-03-10 16:58:31 +01:00
Trygve 77ea1385f9 Begynte å porte cli.py til event modellen 2022-03-09 18:06:59 +01:00
Trygve 8888a52ff2 Oppdaterte GUIen til å bruke event klassen 2022-03-06 21:38:19 +01:00