Ikke så mye å se på enda.
Go to file
Trygve 74ee5cad56 Startet på en pyscript side for ttime xml eksport 2022-06-30 12:19:16 +02:00
data/fonts La til Liberation Sans Bold 2022-06-02 18:58:46 +02:00
k2ds xml påmeldingsfil fra eventor 2022-06-01 17:44:08 +02:00
sc_2021_ttime Initial commit II 2022-02-02 21:28:55 +01:00
utilities La til live mtr simulator. 2022-04-09 23:51:47 +02:00
web Startet på en pyscript side for ttime xml eksport 2022-06-30 12:19:16 +02:00
.gitignore Initial commit 2022-02-02 20:26:21 +00:00
LICENSE Initial commit 2022-02-02 20:26:21 +00:00
README.md Initial commit 2022-02-02 20:26:21 +00:00
cli.py Event metoder bruker filobjekt istedet for paths nå 2022-05-29 22:43:08 +02:00
config.py Opprydning og navnendringer 2022-05-11 15:07:33 +02:00
dev.py Pdf debugging 2022-06-01 17:44:33 +02:00
event_mgr.py Opprydning og navnendringer 2022-05-11 15:07:33 +02:00
mtr.py Lagde funksjon for mtr spooling 2022-05-21 16:27:15 +02:00
mtr_log_extractor.py Startet på lesing av mtr 2022-03-17 21:57:10 +01:00
mtrlog.py Bedre variabelnavn 2022-04-07 20:59:58 +02:00
mtrreader.py Bedre variabelnavn 2022-04-07 20:59:58 +02:00
otime.py Startet på en pyscript side for ttime xml eksport 2022-06-30 12:19:16 +02:00
serial_test.py La til card punch constructor fra seriel packet 2022-04-07 21:00:37 +02:00
wizard.py La til xml export som valg 2022-05-30 16:26:39 +02:00
xml_results_gui.py Oppdaterte GUIen til å bruke event klassen 2022-03-06 21:38:19 +01:00

README.md

otime-testing

Ikke så mye å se på enda.