INF201 oppgaver
Go to file
Trygve 12530126dc Uke 3 #2 utkast Trygve 2023-09-28 14:59:11 +02:00
uke1 Ferdig med oppgavesett 1 2023-09-14 14:05:08 +02:00
.gitignore Initial commit 2023-09-13 12:16:40 +00:00
2021-09-14_party distribution_1_st_2021.csv Halveis i uke 2 øvinga 2023-09-19 23:05:39 +02:00
LICENSE Initial commit 2023-09-13 12:16:40 +00:00
README.md Initial commit 2023-09-13 12:16:40 +00:00
uke2.py Ferdig med uke 2 2023-09-24 22:33:25 +02:00
uke3.py Uke 3 #2 utkast Trygve 2023-09-28 14:59:11 +02:00

README.md

INF201

INF201 oppgaver