INF201 oppgaver
Go to file
Trygve 82e193a278 Fjerna en lock fil 2023-11-15 10:15:19 +00:00
MNIST La til requirements.txt 2023-10-30 14:17:09 +01:00
uke1 Vet ikke hva jeg gjør 2023-10-26 09:04:31 +02:00
.gitignore Initial commit 2023-09-13 12:16:40 +00:00
2021-09-14_party distribution_1_st_2021.csv Halveis i uke 2 øvinga 2023-09-19 23:05:39 +02:00
LICENSE Initial commit 2023-09-13 12:16:40 +00:00
README.md Initial commit 2023-09-13 12:16:40 +00:00
W_1.txt Vet ikke hva jeg gjør 2023-10-26 09:04:31 +02:00
b_1.txt Vet ikke hva jeg gjør 2023-10-26 09:04:31 +02:00
uke2.py Ferdig med uke 2 2023-09-24 22:33:25 +02:00
uke3.py Vet ikke hva jeg gjør 2023-10-26 09:04:31 +02:00
uke5.py uke5 2023-10-25 14:12:34 +02:00
uke6.py Ferdig med deloppgave 2 uke 6. Nettverket funker 🥳 2023-10-26 09:28:10 +02:00

README.md

INF201

INF201 oppgaver