Go to file
Filip Nilsen 79483becc0 first 2022-03-16 12:58:53 +01:00
reader.py first 2022-03-16 12:58:53 +01:00
readme.md first 2022-03-16 12:58:53 +01:00
registrer.py first 2022-03-16 12:58:53 +01:00
registrer_lag.py first 2022-03-16 12:58:53 +01:00
settings.json first 2022-03-16 12:58:53 +01:00

readme.md

Raspberry Pi

Python kode for å lese rfid med RFID-RC522 og sende det til en server med HTTP POST.