Installere DLOADX programvare på Linux Mint 20.1
Go to file
William 0f6236137f Merge branch 'master' into master 2021-02-04 16:41:27 +00:00
DLOADX_Configuration Program_1.19.004.exe Initial commit 2021-01-31 12:41:38 +01:00
README.md Curl is already preinstalled on Linux Mint 20.1 2021-02-03 20:24:57 +01:00
install.sh changes 2021-02-04 13:55:07 +01:00
wine_serial_fix.sh added more documentation 2021-02-03 20:01:41 +01:00

README.md

Installere DLOADX programvare på Linux Mint 20.1

Etter du er ferdig med installasjonen av Linux Mint 20.1. Logg inn med brukeren du konfigurerte under installasjonen, deretter åpne terminalen og utfør følgende kommando.

curl -sSL https://git.willy.club/William/kvs-linuxmint-dloadx/raw/branch/master/install.sh | sudo bash

Deretter logg ut og inn av økten eller start datamaskinen på nytt.

Du skal nå være ferdig. Lykke til