Tar en iof xml fil og genererer en resultatside. https://live.trygve.net/
Go to file
Trygve fdfa3b2c50 Oppdaterte filsti 2023-11-27 14:06:48 +01:00
common La til Ås NMBU logo 2023-11-20 14:27:11 +01:00
LICENSE Add LICENSE 2020-10-10 13:35:50 +00:00
README.md Update README.md 2023-11-21 21:59:04 +00:00
index.php La til Ås NMBU logo 2023-11-20 14:27:11 +01:00
liveresults.js Fiksa strekktidsvisninga for diska løpere 2023-11-08 17:37:07 +01:00
ui.js Many improvements 2021-07-07 20:03:05 +02:00
updater.php Oppdaterte filsti 2023-11-27 14:06:48 +01:00
xmlToJson.php Oppdaterte filsti 2023-11-27 14:06:48 +01:00

README.md

Simple Liveresults

Enkel nettside som leser inn results\results.xml og lager tabeller med resultater og strekktider. Sida laster automatisk inn fila på nytt når den endres.

Koden er ikke spesielt elegant eller lesbar, men gjør jobben uten biblioteker og annen møkk.