Commit Graph

4 Commits

Author SHA1 Message Date
Trygve c70d816756 Opprydning🧹 2023-11-02 22:57:28 +01:00
Trygve 8888a52ff2 Oppdaterte GUIen til å bruke event klassen 2022-03-06 21:38:19 +01:00
Trygve a498b34dc5 La til litt feedback etter generering 2022-02-25 00:25:29 +01:00
Trygve 0098c7fe2a La til GTK frontend for å generere xml filer 2022-02-22 18:06:31 +01:00