Commit Graph

3 Commits

Author SHA1 Message Date
Trygve c70d816756 Opprydning🧹 2023-11-02 22:57:28 +01:00
Trygve aee318bd0e La til xml export som valg 2022-05-30 16:26:39 +02:00
Trygve 88ba0c9da9 Kommandoverktøy som kan bruke alle otime funksjoner 2022-05-29 22:45:13 +02:00