Commit Graph

18 Commits

Author SHA1 Message Date
Trygve c70d816756 Opprydning🧹 2023-11-02 22:57:28 +01:00
Trygve a037abe820 Event metoder bruker filobjekt istedet for paths nå 2022-05-29 22:43:08 +02:00
Trygve ac2bdab1cf Opprydning og navnendringer 2022-05-11 15:07:33 +02:00
Trygve 052a06741f Sjekk om løperen har en klasse 2022-03-13 17:31:32 +01:00
Trygve b5160008d7 Bytta tilbake til to lister for strekktider istedet for dictionary 2022-03-10 18:18:59 +01:00
Trygve 0160ffaec8 Cli er nå helt porta 2022-03-10 16:58:31 +01:00
Trygve 77ea1385f9 Begynte å porte cli.py til event modellen 2022-03-09 18:06:59 +01:00
Trygve 62a067c577 La til mulighet for å printe løperobjekt 2022-02-21 19:21:06 +01:00
Trygve 170542fbd0 La til cli argumenter og resultattabell 2022-02-21 12:51:02 +01:00
Trygve ebc023764e La til strekktider i eksporten og fiksa kodesjekken 2022-02-17 21:17:14 +01:00
Trygve ebe25acca8 Litt arbeid på xml eksport 2022-02-14 19:03:13 +01:00
Trygve 77e7b25587 Mer arbeid på xml eksport 2022-02-14 07:41:31 +01:00
Trygve 178f0bcbd7 Startet på xml eksport funksjonen 2022-02-10 20:42:01 +01:00
Trygve 00428e7b62 Begynte på resultatliste tabell 2022-02-10 15:02:35 +01:00
Trygve 527b2e93c3 la til import fra ttime db 2022-02-09 21:44:13 +01:00
Trygve 64121fa324 Funksjon som sjekker om løpet er godkjent. 2022-02-08 21:56:44 +01:00
Trygve 944b9d0fd6 Legger inn riktig klasseobjekt i løperobjektet 2022-02-08 18:05:11 +01:00
Trygve b063a61c7e Bedre organisering og mindre innsekter 2022-02-06 01:12:32 +01:00