INF120 oppgaver
Go to file
Trygve cbdf3cbad7 Oppgave 6 2023-11-10 16:18:22 +01:00
.gitignore Initial commit 2023-09-18 12:18:11 +00:00
LICENSE Initial commit 2023-09-18 12:18:11 +00:00
README.md Initial commit 2023-09-18 12:18:11 +00:00
inf120stat.py Innlevering 3 og 4 2023-10-23 21:45:15 +02:00
nasjonalparker.py Fikset filnavn 2023-09-29 12:44:20 +02:00
population.py Fikset filnavn 2023-09-29 12:44:20 +02:00
shop_sum.py Oppgave 6 2023-11-10 16:18:22 +01:00
smitte.py Innlevering 3 og 4 2023-10-23 21:45:15 +02:00
smitte_plot.py retta skriveleif 2023-11-02 11:54:14 +01:00
stat_kalk.py Lite fiks i oppgave 3 2023-11-01 17:30:59 +01:00

README.md

INF120

INF120 oppgaver