Skålegårdskart over Havlimyra. Karteier: Kristiansand OK
You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Trygve 2960399fa8 Helt ferdig nå lover 🤞 10 months ago
eksport Helt ferdig nå lover 🤞 10 months ago
Fly_2021.pgw Initial commit 10 months ago
Fly_2021.png Initial commit 10 months ago
Havlimyra.omap Helt ferdig nå lover 🤞 10 months ago
Havlimyra_grunnlag.ocd Initial commit 10 months ago
Norgeskart.pgw Første synfaring 10 months ago
Norgeskart.png Første synfaring 10 months ago
eksport_614116_7_1_DSM_LasClassification.tfw Initial commit 10 months ago
eksport_614116_7_1_DSM_LasClassification.tif Initial commit 10 months ago
eksport_614116_7_1_DSM_LasIntensity.tfw Initial commit 10 months ago
eksport_614116_7_1_DSM_LasIntensity.tif Initial commit 10 months ago
eksport_614116_7_1_DTM.ocdDem Initial commit 10 months ago
eksport_614116_7_1_DTM_Hellingsgrad.tfw Initial commit 10 months ago
eksport_614116_7_1_DTM_Hellingsgrad.tif Initial commit 10 months ago
eksport_614116_7_1_DTM_Hypsometrisk kart.tfw Initial commit 10 months ago
eksport_614116_7_1_DTM_Hypsometrisk kart.tif Initial commit 10 months ago
eksport_614116_7_1_DTM_Terrengskygger.tfw Initial commit 10 months ago
eksport_614116_7_1_DTM_Terrengskygger.tif Initial commit 10 months ago
eksport_614116_7_1_DTM_combine_1_2.ocdDem Initial commit 10 months ago
eksport_614116_7_1_Klassifisering av vegetasjonshøyde.tfw Initial commit 10 months ago
eksport_614116_7_1_Klassifisering av vegetasjonshøyde.tif Initial commit 10 months ago
eksport_614116_7_1_VegetationBaseMap.pgw Initial commit 10 months ago
eksport_614116_7_1_VegetationBaseMap.png Initial commit 10 months ago
ocad_DSM_LasClassification.tfw Endret navn på bakgrunnskart 10 months ago
ocad_DSM_LasClassification.tif Endret navn på bakgrunnskart 10 months ago
ocad_DSM_LasIntensity.tfw Endret navn på bakgrunnskart 10 months ago
ocad_DSM_LasIntensity.tif Endret navn på bakgrunnskart 10 months ago
ocad_DTM.ocdDem Endret navn på bakgrunnskart 10 months ago
ocad_DTM_Hellingsgrad.tfw Endret navn på bakgrunnskart 10 months ago
ocad_DTM_Hellingsgrad.tif Endret navn på bakgrunnskart 10 months ago
ocad_DTM_Hypsometrisk kart.tfw Endret navn på bakgrunnskart 10 months ago
ocad_DTM_Hypsometrisk kart.tif Endret navn på bakgrunnskart 10 months ago
ocad_DTM_Terrengskygger.tfw Endret navn på bakgrunnskart 10 months ago
ocad_DTM_Terrengskygger.tif Endret navn på bakgrunnskart 10 months ago
ocad_DTM_combine_1_2.ocdDem Endret navn på bakgrunnskart 10 months ago
ocad_Klassifisering av vegetasjonshøyde.tfw Endret navn på bakgrunnskart 10 months ago
ocad_Klassifisering av vegetasjonshøyde.tif Endret navn på bakgrunnskart 10 months ago
ocad_VegetationBaseMap.pgw Endret navn på bakgrunnskart 10 months ago
ocad_VegetationBaseMap.png Endret navn på bakgrunnskart 10 months ago