Endret navn på bakgrunnskart

master
Trygve 4 months ago
parent 204580ca01
commit 68bb48e1f5
 1. 6
    ocad_DSM_LasClassification.tfw
 2. BIN
    ocad_DSM_LasClassification.tif
 3. 6
    ocad_DSM_LasIntensity.tfw
 4. BIN
    ocad_DSM_LasIntensity.tif
 5. BIN
    ocad_DTM.ocdDem
 6. 6
    ocad_DTM_Hellingsgrad.tfw
 7. BIN
    ocad_DTM_Hellingsgrad.tif
 8. 6
    ocad_DTM_Hypsometrisk kart.tfw
 9. BIN
    ocad_DTM_Hypsometrisk kart.tif
 10. 6
    ocad_DTM_Terrengskygger.tfw
 11. BIN
    ocad_DTM_Terrengskygger.tif
 12. BIN
    ocad_DTM_combine_1_2.ocdDem
 13. 6
    ocad_Klassifisering av vegetasjonshøyde.tfw
 14. BIN
    ocad_Klassifisering av vegetasjonshøyde.tif
 15. 6
    ocad_VegetationBaseMap.pgw
 16. BIN
    ocad_VegetationBaseMap.png

@ -0,0 +1,6 @@
0.500000000000
0.000000000000
0.000000000000
-0.500000000000
442400.0000
6450600.0000

Binary file not shown.

@ -0,0 +1,6 @@
0.500000000000
0.000000000000
0.000000000000
-0.500000000000
442400.0000
6450600.0000

Binary file not shown.

Binary file not shown.

@ -0,0 +1,6 @@
0.500000000000
0.000000000000
0.000000000000
-0.500000000000
442400.0000
6450600.0000

Binary file not shown.

@ -0,0 +1,6 @@
0.500000000000
0.000000000000
0.000000000000
-0.500000000000
442400.0000
6450600.0000

Binary file not shown.

@ -0,0 +1,6 @@
0.500000000000
0.000000000000
0.000000000000
-0.500000000000
442400.0000
6450600.0000

Binary file not shown.

Binary file not shown.

@ -0,0 +1,6 @@
0.500000000000
0.000000000000
0.000000000000
-0.500000000000
442400.0000
6450600.0000

@ -0,0 +1,6 @@
2.000000000000
0.000000000000
0.000000000000
-2.000000000000
442401.0000
6450599.0000

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 46 KiB

Loading…
Cancel
Save