PHP filopplasting
Go to file
Trygve 7c38998514 La til favicon og beskrivelse 2023-12-03 19:11:04 +01:00
common Init 2023-12-01 00:30:06 +01:00
img La til favicon og beskrivelse 2023-12-03 19:11:04 +01:00
LICENSE La til lisens 2023-12-03 16:08:43 +01:00
README.md La til readme 2023-12-03 16:08:52 +01:00
index.php La til favicon og beskrivelse 2023-12-03 19:11:04 +01:00
upload.php mer lenkefiks 2023-12-03 16:53:27 +01:00

README.md

Enkel PHP filopplastings side

Dette er en side hvor man kan laste opp filer til en server for å dele med andre. upload.php mottar en POST og lagrer fila på serveren. XP.css finnner du på https://github.com/botoxparty/XP.css