Commit Graph

19 Commits

Author SHA1 Message Date
Trygve e79ddaf7fb Ferdigstilling. 2021-10-11 22:49:23 +02:00
Trygve 81051ecd91 Kartpynt 2021-08-31 21:52:36 +02:00
Trygve 33b1a1144b snart fedig 2021-06-29 23:49:13 +02:00
Trygve 06f248d4d3 mer synfaring 2021-06-24 16:02:33 +02:00
Trygve b4ebe5e78d Små forandringer. 2021-04-12 16:17:29 +02:00
Trygve 3846d17b23 Andre synfaring 2021-04-11 22:30:11 +02:00
Trygve 2ecf229790 Mer tegning. 2021-04-11 14:23:32 +02:00
Trygve 2f5df61f4e Første synfaring 2021-04-08 07:41:56 +02:00
Trygve 0291b51ef2 tegna litt her og der 2021-04-05 16:56:54 +02:00
Trygve 0f2e38e035 Flere forbedringer på Tretjønnveien. 2021-03-22 15:25:53 +01:00
Trygve 648efba9d9 Fiksa litt veier 2021-03-22 13:36:14 +01:00
Trygve b4b99bab9e La til mange smådetaljer 2021-03-21 21:09:55 +01:00
Trygve 6a4460745f Fiksa høydekurver rundt skolen 2021-03-21 14:38:54 +01:00
Trygve f663dfa0e6 Tegna flere hus 2021-03-19 22:50:51 +01:00
Trygve 877da86198 Tegna Gunhilds vei 2021-03-19 10:04:30 +01:00
Trygve 531945255b Tegna ferdig Tretjønnveien 2021-03-18 17:49:31 +01:00
Trygve 6bd1dc1010 Veier og skolegården 2021-03-17 18:09:03 +01:00
Trygve f5d35995a1 Bedre filnavn 2021-03-17 17:33:40 +01:00
Trygve 239720353a første commit 2021-03-17 17:30:11 +01:00