Go to file
filip bb631b9766 added readme 2022-01-12 21:32:48 +00:00
readme.md added readme 2022-01-12 21:32:48 +00:00
registrer.py first commit 2022-01-12 21:21:24 +00:00
settings.json first commit 2022-01-12 21:21:24 +00:00

readme.md

Raspberry Pi

Python kode for å lese rfid med RFID-RC522 og sende det til en server med HTTP POST.