Siste prosjekt for programmering valgfag
You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Pistasj ce38633766 nesten 1 week ago
.config Add project files. 2 months ago
.vscode dfgsdfdfgsdfdfgsdfdfgsdf 3 weeks ago
Hubs nesten 1 week ago
Migrations nesten 1 week ago
Models dfgsdfdfgsdfdfgsdfdfgsdf 3 weeks ago
Pages nesten 1 week ago
Properties Add project files. 2 months ago
Shared nesten 1 week ago
wwwroot ahh shit 1 week ago
.gitattributes Add .gitattributes, .gitignore, README.md, and LICENSE.txt. 2 months ago
.gitignore extra db fs''sttuff 2 months ago
App.razor dfgsdfdfgsdfdfgsdfdfgsdf 3 weeks ago
LICENSE.txt Add .gitattributes, .gitignore, README.md, and LICENSE.txt. 2 months ago
LiveChat.csproj dfgsdfdfgsdfdfgsdfdfgsdf 3 weeks ago
LiveChat.sln dfgsdfdfgsdfdfgsdfdfgsdf 3 weeks ago
Model.cs nesten 1 week ago
Program.cs nesten 1 week ago
README.md dfgsdfdfgsdfdfgsdfdfgsdf 3 weeks ago
_Imports.razor Add project files. 2 months ago
appsettings.Development.json Add project files. 2 months ago
appsettings.json Add project files. 2 months ago

README.md

LiveChat

LiveChat er mitt siste programmeringsprosjekt for ungdomsskolen, og er skrevet med ASP.NET Core, EF Core, SignalR Core og Blazor (Server). Jeg jobber fortsatt med den :P

Den bruker SQLite for database, det er ikke det raskeste men er rask nok for en liten app som dette. Det g<>r ogs<67> an <20> bruke andre databasesystemer hvis du installerer st<73>tte for det.

For å kjøre programmet, må du ha .NET SDK installert.

Installer dotnet-ef verktøyet også kjør dotnet ef database update for å lage databasen.

Så kan du kjøre dotnet build for å bygge LiveChat, du finner han i bin/Debug/LiveChat.exe