Siste prosjekt for programmering valgfag
Go to file
Pistasj ce38633766 nesten 2023-05-29 22:18:24 +02:00
.config Add project files. 2023-03-27 15:30:27 +02:00
.vscode dfgsdfdfgsdfdfgsdfdfgsdf 2023-05-20 20:28:51 +02:00
Hubs nesten 2023-05-29 22:18:24 +02:00
Migrations nesten 2023-05-29 22:18:24 +02:00
Models dfgsdfdfgsdfdfgsdfdfgsdf 2023-05-20 20:28:51 +02:00
Pages nesten 2023-05-29 22:18:24 +02:00
Properties Add project files. 2023-03-27 15:30:27 +02:00
Shared nesten 2023-05-29 22:18:24 +02:00
wwwroot ahh shit 2023-05-28 17:35:51 +02:00
.gitattributes Add .gitattributes, .gitignore, README.md, and LICENSE.txt. 2023-03-27 15:30:19 +02:00
.gitignore extra db fs''sttuff 2023-03-27 15:32:38 +02:00
App.razor dfgsdfdfgsdfdfgsdfdfgsdf 2023-05-20 20:28:51 +02:00
LICENSE.txt Add .gitattributes, .gitignore, README.md, and LICENSE.txt. 2023-03-27 15:30:19 +02:00
LiveChat.csproj dfgsdfdfgsdfdfgsdfdfgsdf 2023-05-20 20:28:51 +02:00
LiveChat.sln dfgsdfdfgsdfdfgsdfdfgsdf 2023-05-20 20:28:51 +02:00
Model.cs nesten 2023-05-29 22:18:24 +02:00
Program.cs nesten 2023-05-29 22:18:24 +02:00
README.md dfgsdfdfgsdfdfgsdfdfgsdf 2023-05-20 20:28:51 +02:00
_Imports.razor Add project files. 2023-03-27 15:30:27 +02:00
appsettings.Development.json Add project files. 2023-03-27 15:30:27 +02:00
appsettings.json Add project files. 2023-03-27 15:30:27 +02:00

README.md

LiveChat

LiveChat er mitt siste programmeringsprosjekt for ungdomsskolen, og er skrevet med ASP.NET Core, EF Core, SignalR Core og Blazor (Server). Jeg jobber fortsatt med den :P

Den bruker SQLite for database, det er ikke det raskeste men er rask nok for en liten app som dette. Det g<>r ogs<67> an <20> bruke andre databasesystemer hvis du installerer st<73>tte for det.

For å kjøre programmet, må du ha .NET SDK installert.

Installer dotnet-ef verktøyet også kjør dotnet ef database update for å lage databasen.

Så kan du kjøre dotnet build for å bygge LiveChat, du finner han i bin/Debug/LiveChat.exe