Tidsforløp fotografering i Termux med Termux-camera-photo.
Go to file
william 44635adc2b Initial commit 2021-05-31 13:52:50 +02:00
readme.md Initial commit 2021-05-31 13:52:50 +02:00
run.sh Initial commit 2021-05-31 13:52:50 +02:00
timelapse.py Initial commit 2021-05-31 13:52:50 +02:00

readme.md

Tidsforløp fotografering i Termux med Termux-camera-photo

NB! Du må installere Termux:API-tilleget og gi den tilstrekkelige rettigheter for at Termux-camera-photo skal fungere.

For at Termux skal kunne ta bilder mens mobilen er i dvale må du trykke på 'aquire wakelock' i Termux-økt varsel menyen.