Installere DLOADX programvare på Linux Mint 20.1
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
William 016add5ee5
Make upgrades easier
2 years ago
DLOADX_Configuration Program_1.19.004.exe Initial commit 2 years ago
README.md Curl is already preinstalled on Linux Mint 20.1 2 years ago
install.sh Make upgrades easier 2 years ago
wine_serial_fix.sh Fixes 2 years ago

README.md

Installere DLOADX programvare på Linux Mint 20.1

Etter du er ferdig med installasjonen av Linux Mint 20.1. Logg inn med brukeren du konfigurerte under installasjonen, deretter åpne terminalen og utfør følgende kommando.

curl -sSL https://git.willy.club/William/kvs-linuxmint-dloadx/raw/branch/master/install.sh | sudo bash

Deretter logg ut og inn av økten eller start datamaskinen på nytt.

Du skal nå være ferdig. Lykke til