Tidtakningsprogram for orientering. Programmet er fortsatt i startgropa.
Go to file
Trygve 3d3bc2d858 Starta på et gtk ColumnView 2023-03-23 20:49:26 +01:00
k2ds La til lesing av mtr fil 2023-03-01 21:42:39 +01:00
src Starta på et gtk ColumnView 2023-03-23 20:49:26 +01:00
.gitignore Initial commit 2023-02-27 17:59:57 +00:00
Cargo.toml Starta på et gtk ColumnView 2023-03-23 20:49:26 +01:00
LICENSE Initial commit 2023-02-27 17:59:57 +00:00
README.md Initial commit 2023-02-27 17:59:57 +00:00
ttime.csv Første commit 😎 2023-02-27 19:03:21 +01:00

README.md

otime_rs

Tidtakningsprogram for orientering. Programmet er fortsatt i startgropa.