Et lite tidtakningsprogram for orientering
Go to file
Trygve a0d9f5edae La til live mtr simulator. 2022-04-09 23:51:47 +02:00
k2ds Nye testfiler. 2022-04-03 22:05:12 +02:00
sc_2021_ttime Initial commit II 2022-02-02 21:28:55 +01:00
utilities La til live mtr simulator. 2022-04-09 23:51:47 +02:00
.gitignore Initial commit 2022-02-02 20:26:21 +00:00
LICENSE Initial commit 2022-02-02 20:26:21 +00:00
README.md Initial commit 2022-02-02 20:26:21 +00:00
cli.py Sjekk om løperen har en klasse 2022-03-13 17:31:32 +01:00
dev.py La til pdf eksport for startliste 2022-04-01 20:13:27 +02:00
event_mgr.py Tilbakemelding når db fila oppdateres 2022-03-23 21:56:18 +01:00
mtr_log_extractor.py Startet på lesing av mtr 2022-03-17 21:57:10 +01:00
mtrlog.py Bedre variabelnavn 2022-04-07 20:59:58 +02:00
mtrreader.py Bedre variabelnavn 2022-04-07 20:59:58 +02:00
otime.py La til card punch constructor fra seriel packet 2022-04-07 21:00:37 +02:00
serial_test.py La til card punch constructor fra seriel packet 2022-04-07 21:00:37 +02:00
xml_results_gui.py Oppdaterte GUIen til å bruke event klassen 2022-03-06 21:38:19 +01:00

README.md

otime-testing

Ikke så mye å se på enda.